Belbin

Over dit project

Wikipedia

 1. Definitie van team : Team ( of ploeg ) klein aantal mensen bij elkaar gebracht om een gemeenschappelijk doel te behalen.
 2. Wat staat er centraal bij een team : Gezamenlijk een doel behalen. En een gedeelde visie hebben.

Twynstra / Gudde

 1. De zes succesfactoren
 • heldere doelstellingen (weten waarom het team bestaat)
 • gezamenlijke verantwoordelijkheid (voelen dat je er samen voor staat)
 • open communicatie (elkaar zonder dubbele bodems informeren wanneer nodig)
 • wederzijds respect (elkaar vertrouwen en waarderen)
 • flexibel aanpassen (inspelen op nieuwe mogelijkheden en bedreigingen creatief benaderen)
 • initiatief tonen (ook ongevraagd met suggesties komen en meedenken)
 1. De zes valkuilen
 • De groep wordt onkwetsbaar: “groupthink”

–          teamleden volledig opgaan in de groep

–          het streven naar unanimiteit groter is dan de wens om tot een realistische. beoordeling van alternatieven te komen.

 

Teams moeten voortduren waken omdat anders het kritische vermogen achteruit gaat en alles constant goed lijkt te gaan terwijl ze  belangrijke  punten over het hoofd gaan zien.

 

 • Polarisatie van besluitvorming: “risky shift”

–          Teams die besluiten nemen, hebben soms een neiging om deze besluiten extremer te laten zijn dan de teamleden individueel zouden toelaten

 

 • Gezamenlijk verantwoordelijk is niemand is verantwoordelijk

–          initiatief van individuen af te straffen of te ridiculiseren (“Oh, hij moet weer zo nodig”)

–          elke poging om tot een besluit of tot actie te komen als autoritair te bestempelen.

 

Een effect van het delen van verantwoordelijkheid kan zijn dat uiteindelijk niemand meer de verantwoordelijkheid neemt. Of dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt.

 

 

 • Met z’n allen doen wat niemand wil – de Abilene Paradox

–          Als de sfeer goed is, maar de communicatie onvoldoende, kan zich een vreemd verschijnsel voordoen.

–          Er wordt een voorstel aangenomen waar niemand echt achter staat.

 

 • Erbij willen horen: conformiteit

–          In elk team zal er een bepaalde druk zijn om je aan te passen aan de groepsnormen.

–          Een kenmerk van dit soort normen is dat ze veelal impliciet zijn.

 

 • De boze buitenwereld: wij-zij-processen

–          vermijden van onderlinge spanningen

–          projecteren ervan op een externe factor

 

Een team is pas effectief wanneer er een bepaalde mate van cohesie is.

 

 

 1. Belbin – YouTube

Gedrag / bijdrage / omgang

 

Denkers de plant

Monitor Analyticus

Specialist toegelegde vakman

 

Voorzitter – antennen

Groepswerker – behulpzaam en attent

Bron onderzoeker – onderzoekt nieuwe mogelijkheden

 

Vormer – gepassioneerd

Bedrijfsman – groot inzicht

Zorg drager – precies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Belbin – test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De 9 teamrollen

Gedrag / bijdrage / omgang

 

Denkers  –  de plant

Monitor – Analyticus

Specialist – toegelegde vakman                             Voorzitter – antennen

Groepswerker – behulpzaam en attent

Bron onderzoeker – onderzoekt nieuwe mogelijkheden

 

Vormer – gepassioneerd

Bedrijfsman – groot inzicht

Zorg drager – precies

 

Categorie
Leereenheid 1.3