Team

Over dit project

 

Flexibel->Te flexibel -> Goed opletten dat ik niet te flexibel word-> mensen die niet flexibel zijn.

 

Sociaal ->Te veel willen praten ->Minder praten -> heel erg gesloten mensen.

 

Aardig ->  Te makkelijk ja zeggen op dingen -> Niet overal ja op zeggen -> Mensen die overal nee op zeggen of moeilijk doen.

 

Een team of ploeg is een (klein) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Mijn groepje werkt goed samen, en communiceert goed via WhatsApp en op school.

Team

Samenwerken staat centraal in een team “twee weten meer dan één”.

 

6 succes factoren

1 Motiverende doelstellingen

2 Gedeelde verantwoordelijkheid

3 Open communicatie

4 Respect voor verschillen

5 Flexibel aanpassen

6 Initiatief tonen

 

6 valkuilen

1 De groep wordt onkwetsbaar

2 Polarisatie van besluitvorming

3 Gezamenlijk verantwoordelijk is niet verantwoordelijk

4 Met z’n allen doen wat niemand wil

5 Erbij willen horen

6 Niet alle teamleden dragen hun steentje bij

 

Denkers:

Plant= De plant is de creatieveling in de groep.

Monitor= De monitor analyseert alles.

Specialist= iemand die ergens in gespecialiseerd is.

Mensen:

Brononderzoeker=De brononderzoeker heeft vaak een brede. belangstelling en is nieuwsgierig.

Voorzitter=De voorzitter heeft een sterke coördinerende rol in een team.

Groepswerker= Is behulpzaam en attent.

Doeners:

Bedrijfsman= De betrouwbare organisator van het team.

Vormer= Hij stuurt het team en zorgt dat het vooruit gaat.

Zorgdrager= Is een pietje precies en werkt dus alles af tot in de puntjes afwerkt

Fases

1 Forming= Is de fase dat we elkaar nog niet goed kennen.

2 Storming= hierin komen vaak irritaties en conflicten voor. ( deze fase hebben wij nog niet gehad)

3 Norming= in deze fase worden samen procedures en afspraken geformuleerd.

4 Performing= Elkaar feedback geven over hun gedrag, hierna kan optimaal samengewerkt worden.

 

Harde kant= visie/ missie/ taken/ rollen/ procedures en afspraken

Zachte kant= wie zijn we en wat vinden we van elkaar, hoe zien de onderlinge verhoudingen en relaties eruit en welke gevoelens krijgen aandacht?

 

Succesvol samenwerken als een team leidt tot een goed project. In ons geval is dat we een succesvol feest organiseren.

 

Mijn test liet zien dat ik een plant ben. Ik denk dat dit op sommige delen klopt.

Ik ben erg creatief en wil graag origineel zijn. In het dagelijks leven heb ik dat ook. Bijvoorbeeld als ik thuis ben en ik verveel me probeer ik ergens iets leuks uit te maken door bijvoorbeeld te gaan drummen op de tafel. Alleen wil ik wel graag de leiding nemen maar dan vooral bij voetbal.

 

 

 

 

 

 

Conflictstijlen

 

Wat zijn conflictstijlen?

Een speciaal geval van beïnvloeding vinden we bij conflicten of tegenstrijdige belangen. Het gaat in feite om invloedsstijlen, maar dan toegespitst op beïnvloeding van een conflict.

 

2.

Doordrukken-

 

Vermijden-

 

Samenwerken-

 

Toegeven-

 

Compromis sluiten-

 

3.

Samenwerken past bij mij omdat ik graag samenwerk met mensen.

D O O R D R U K K E N “My way or the highway”

  • Links bovenin bevindt zich de haai: de meest assertieve persoon, degene die zich niet bekommert om samenwerking of het welbevinden van mensen in zijn omgeving, zolang als hij zijn doelen realiseert. Waarmee ook gelijk is aangegeven dat bij elk type zowel een positieve als een negatieve connotatie gemaakt kan worden.

 

V E R M I J D E N “I’ll think about it tomorrow”

  • Links onderin bevindt zich degene die noch de doelen realiseert, noch geïnteresseerd is in de relatie met de ander. De schildpad vermijdt het liefst conflicten, vindt ook dat hij of zij daar meestal niets mee te maken heeft. Voordeel van die afstand is overigens dat deze personen goed in staat zijn om een objectief oordeel over het conflict te geven, zij hebben immers weinig belang bij beide zijden.

 

S A M E N W E R K E N “Two heads are better than one”

  • Rechts bovenin bevindt zich de uil, degene die probeert zowel de relaties goed te houden, maar ook de doelen te realiseren. Hij heeft een balans gevonden tussen zijn eigen belangen en die van anderen en is door middel van exploreren ook steeds bezig om al die belangen te onderzoeken, in kaart te brengen en te behartigen.

 

T O E G E V E N “It would be my pleasure”

  • Rechts onderin bevindt zich de teddybeer. Deze persoon bekommert zich vooral om de relatie met de ander en is zeer coöperatief. Hij wordt dan ook meestal aardig gevonden door zijn omgeving, kan zich goed inleven in anderen en is daarom ook een goede gesprekspartner. Maar zijn doelen realiseert hij niet.

 

C O M P R O M I S   S L U I T E N “Let’s make a deal”

  • Middenin bevindt zich de kwal: een dier zonder ruggengraat. De kwal is een berekenende onderhandelaar: de tegenpartij kan enkele van zijn punten realiseren als daar maar tegenover staat dat hij zelf ook op een aantal punten zijn zin krijgt.

 

 

Categorie
Leereenheid 1.3